ฝากประวัติ

ยินดีต้อนรับสู่ www.JOBtoThai.com โดยเราได้เปิดให้บริการต่างๆ กับท่าน โดยมีเงื่อนไขการให้บริการตามรายละเอียดด้านล่างนี้ โดย JOBtoThai ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้าและ/หรือ ได้รับรับความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด โดยท่านได้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้
สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ www.JOBtoThai.com
1.สิทธิประโยชน์
 1.1JOBtoThai.com ให้บริการแก่สมาชิกในการฝากประวัติ ใบสมัครงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
1.2สมาชิกทุกท่านสามารถ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบประวัติ ของตัวท่านเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง
1.3สมาชิกทุกท่านสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ได้ เพียงคลิกที่ สมัครงาน ใบสมัครของท่านจะถูกส่งไปยังบริษัทที่ท่านต้องการสมัครทันที
1.4สมาชิกทุกท่าน มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บรายละเอียดของบริษัท และตำแหน่งงาน ที่ท่านได้สมัครงาน ผ่าน JOBtoThai.com
1.5ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทุกท่าน จะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้ประกอบการ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากท่านและเปิดเผยได้เฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกับทางเราเท่านั้น
 
 ** ประวัติที่ฝากไว้แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่มีการเข้ามาใช้งานใดๆภายในระยะเวลา 1 ปีจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ **
   
2เงื่อนไข และข้อตกลง
 2.1เพื่อความสะดวกในการติดต่อรับบริการ และเพื่อสิทธิประโยชน์แห่งท่านสมาชิกเอง โปรดกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง หาก JOBtoThai.com ได้ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อมูลที่ท่านสมาชิกได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง JOBtoThai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2.2สมาชิกทุกท่าน จะได้รับ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน ภายหลังการลงทะเบียนและยืนยันตอบรับการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ เพื่อสิทธิและประโยชน์แห่งสมาชิกในการใช้บริการ JOBtoThai.com จะต้องระบุชื่อสมาชิกและรหัสผ่านให้ถูกต้องทุกครั้ง จึงสามารถใช้บริการ JOBtoThai.com ได้
 2.3JOBtoThai.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดของสมาชิกเอง
 2.4JOBtoThai.com จะเก็บรักษาประวัติและข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับ และจะไม่นำไปเปิดเผยโดยสาธารณะ เว้นแต่สมาชิกผู้ประกอบการเท่านั้น จึงจะสามารถดูประวัติและข้อมูลของสมาชิกได้ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาสรรหาบุคลากรเข้าร่วมงานกับองค์กร หรือหน่วยงานของสมาชิกผู้ประกอบการ
 2.5สมาชิกสามารถใส่รูปภาพลงในประวัติของสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน ทั้งนี้ภาพหรือรูปภาพดังกล่าวจะต้องเป็นภาพที่ไม่ชี้นำในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศิลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวร้าย หยาบคาย ยั่วยุให้โกรธ ลามก อนาจาร หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น JOBtoThai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือทำลาย และยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกในทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว
 2.6JOBtoThai.com ยินดีให้บริการแก่สมาชิกทุกท่านโดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อให้ JOBtoThai.com เป็นเว็บไซด์สมัครงานระดับคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนคนหางาน หาก JOBtoThai.com พบว่าสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสีย-เสียหายต่อสังคมส่วนรวม JOBtoThai.com จะดำเนินการเพิกถอนระบบบริการ และการบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณีของ JOBtoThai.com ให้ถือเป็นที่สุด
   
ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ให้ไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด