10 เหตุผลที่คน อยู่ หรือ ไป จากองค์กร

– พลิกผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน“10 เหตุผลอะไร? ที่คนอยาก “อยู่” หรือ “ไป” จากองค์กร”
        – อันดับ
1 ของคนที่ “อยู่” คือความมั่นคงของงานและของตนเอง13% ขณะที่อันดับ1 ของคนที่คิดจะ “ไป” คือค่าตอบแทนทางด้านเงินเดือนที่ดีขึ้น19%
        – 3 ปัจจัย : ตำแหน่งงาน-อายุงาน-อายุตัว
มีผลต่อการตัดสินใจจะ “ภักดี” หรือ “อำลา”
        – “วัทสัน
ไวแอท” ชี้ก่อนปันใจควรอยู่ทดสอบฝีมือตัวเองไม่น้อยกว่า3-5 ปีแล้วค่อยคิดเปิดหมวก

        ล้วงลึกผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน 6,700 คน จาก 32 บริษัทชั้นนำซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทในประเทศ จากการศึกษาของ บริษัท วัทสัน ไวแอท (ประเทศไทย) จำกัด

        โดยผลวิจัยดังกล่าวเป็นหนึ่งในยี่สิบหัวข้อของการสำรวจ “work Thailand” ซึ่งทำการศึกษาพร้อมกันทั่วเอเชียรวม 13 ประเทศ เป็นการสำรวจความเห็นพนักงานที่ทำงานในองค์กรต่างๆทั่วเอเชียในประเด็น ของการรักษาคน มีเหตุผลอะไรบ้าง? ที่คนตัดสินใจ “อยู่” หรือ “ลาออก” จากงาน

10 เหตุผลคนอยู่ต่อ
        ทายาท ศรีปลั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัทสัน ไวแอท (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการและพัฒนาองค์กร เล่าให้ “ผู้จัดการรายสัปดาห์” ฟังว่า ในกลุ่มคนทำงาน 6,700 คน มีจำนวน 62% ยังมีความพึงพอใจที่จะทำงานปัจจุบันอยู่ต่อไป และอีก 38% ยังมีความลังเลใจอยู่ว่าอยากจะออกไปหางานใหม่ทำ หรือจะทนอยู่ทำงานต่อไปดี?

        “10 เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกจะอยู่ที่ทำงานเดิมต่อไป” เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย คือ
1. ความมั่นคงของงานและของตนเอง 13%
2. ผลประโยชน์และสวัสดิการ 12%
3. เงินเดือนและค่าตอบแทน 9%
4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 7%
5. โอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 7%
6. มีโครงการฝึกอบรมพนักงานที่ดี 6%
7. บริษัทมีแนวโน้มทางธุรกิจที่สดใส 6%
8. ได้รับโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 5%
9. มีโอกาสได้ใช้ทักษะที่มีอยู่ 5% และ
10. บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 4%

        ทายาทกล่าวว่า เหตุผลทั้งหมดถือว่าเป็นเสียงสะท้อนของคนกลุ่มใหญ่ในสังคม ที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยยุคนี้ถ้ามนุษย์เงินเดือนจะเลือกหางาน หรือเลือกที่จะอยู่กับองค์กรหนึ่งองค์กรใด? จะดูว่าบริษัทมีความมั่นคงหรือไม่? ถ้ามั่นคงก็อยู่นาน

        ขณะที่ตัวบริษัทเองก็ได้เปรียบในแง่ของการดึงคนมีความสามารถ มาอยู่กับองค์กรตัวเองได้ โดยคำจำกัดความของความมั่นคงจะมี 2 อย่างคือ ความมั่นคงกับตัวพนักงานเอง และความมั่นคงของบริษัท เช่น เป็นตำแหน่งงานสำคัญ หรือบริษัทเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม

        ถ้าเปรียบเทียบเหตุผล “ความมั่นคงของงาน” ในอันดับที่ 1 กับเหตุผล “บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก” ในอันดับที่ 10 การเป็นองค์กรที่มั่นคงถือเป็นปัจจัยสำคัญกว่า ส่วนที่มาของการมีชื่อเสียง อาจจะมาจากหลากหลายเหตุผล อย่างเช่น ผ่านกลไกประชาสัมพัน