– พลิกผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน“10 เหตุผลอะไร? ที่คนอยาก “อยู่” หรือ “ไป” จากองค์กร”        – อันดับ1 ของคนที่ “อยู่” คือความมั่นคงของงานและของตนเอง13% ขณะที่อันดับ1 ของคนที่คิดจะ “ไป” คือค่าตอบแทนทางด้านเงินเดือนที่ดีขึ้น19%        – 3 ปัจจัย […]